Book The Neon Romeoz

Check available booking dates

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Manager: Peder Ekman

During my years of music service I have occasionally encountered managers and agents. For a long time, I have been thinking about the job that this entails and how important it is to work properly. I think it’s about being there for the artist, listening and giving tips and advice. To work hard for the artist to succeed with his/her goals, national or international. It’s not about fiddling in the artists creativity but to leave the creative to the one who is actually the best at it. Nor is it a matter of engaging in honor of having “discovered” the artist but being there and having the will and ambition to refine what the artist already has. It’s also about being responsive and constantly looking for the customers best in all situations, daring to say yes and no, stop and go!

Experiences in brief:

• Educated in Music Management at Innovative Music Management in Stockholm
• Working with management as consultant for the company Scirca Music Group (www.scirca.com)
• Trained singer , Komplett Sångteknik, Stockholm, with 25 years of experience in the music industry
• Broad network in the music industry
• Runs his company Peekmusik

Contact:
Phone: +46 733 82 49 41
Email: manager@theneonromeoz.com

 

Manager: Peder Ekman

Under mina år i musikens tjänst har jag då och då stött på managers och agenter. Jag har länge funderat över det jobb som detta innebär och hur viktigt det är att jobba på rätt sätt. Enligt mig handlar det om att vara där för artisten, att lyssna och att ge tips och råd. Att jobba hårt för att artisten ska lyckas med sina mål om det så är nationellt eller internationellt. Det handlar inte om att peta i det skapande som artisten är bäst på, utan att så att säga, lämna det kreativa åt den som faktiskt är bäst på det. Det handlar heller inte om att ta åt sig någon ära för att ha ”upptäckt” artisten utan att vara där och ha viljan och ambitionen att vara med att förfina det som artisten redan har. Det handlar också om att vara lyhörd och hela tiden se till sin uppdragsgivares bästa, att våga säga både ja och nej, stopp och kör!

CV i korthet:

⦁ Utbildad i Music management vid Innovative Music Management i Stockholm
⦁ Jobbar med management som konsult för bolaget Scirca Music Group (www.scirca.com)
⦁ Utbildad sångare Komplett Sångteknik, Stockholm, med 25 års erfarenhet av musikbranschen
⦁ Brett nätverk i musikbranschen
⦁ Driver egna företaget Peekmusik

Kontakt:
Telefon: +46 733 82 49 41
E-post: manager@theneonromeoz.com

One thought on “Book The Neon Romeoz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.